Contact


Rizou Stamatia

European Projects Department, SingularLogic S.A.
Athens, Achaias 3 & Trizinias st.,
Kifisia, Attica, P.C.
145 64 Greece
Tel: +30 210 626 7418
Email: srizou-at-singularlogic.eu
Website:European projects department - SingularLogic S.A.

Follow us on social media: